Thema

Type document

Type document
Modèle de document
Lees alle artikels over
Bedrijfsoverdrachttussenpersoon

27/10/2015

Document
Bedrijfsoverdracht: mandaat tot vereenvoudigde verkoop
Een mandaat tot vereenvoudigde verkoop is een overeenkomst tussen de bedrijfsleider en een specialist inzake bedrijfsoverdracht. De overeenkomst geeft aan deze specialist de opdracht om de aandelen van het bedrijf te verkopen. In dit contract worden de voorwaarden van dat mandaat vastgelegd.
Type document
Calculs & tests

27/10/2015

Document
Test: Zijn wij gemaakt om samen te besturen?
Stel elk uw eigen portret op, zo objectief mogelijk, en beschrijf ook hoe u de andere ziet. De vergelijking van de resultaten in dit raster vormt de basis van een gesprek waarin u elkaar ongetwijfeld beter zal leren kennen en zal inzien wat uw overeenkomsten zijn en hoe u elkaar aanvult ... of niet!
Type document
Modèle de document

27/10/2015

Document
Bedrijfsoverdracht: model eenvoudige waarborgen van de verkoper
De overnemer er belang bij van de overdrager te eisen dat hij bovenop zijn wettelijke verplichtingen contractueel bepaalde elementen waarborgt betreffende de onderneming waarvan de aandelen worden overgedragen.
Type document
Modèle de document

27/10/2015

Document
Bedrijfsoverdracht: modelovereenkomst tot overdracht van aandelen (share deal)
Een onderneming overnemen in totaliteit gebeurt door overname van de aandelen. De overname van aandelen houdt ook het overnemen in van de schuldvorderingen en schulden. Het is dan ook van belang niet alleen de voorgelegde cijfers te controleren, maar ook na te gaan of geen enkele schuld over het hoofd werd gezien (belastingschuld, btw-schuld, rsz-schuld en andere).
Document
Bedrijfsovername: de geheimhoudingsovereenkomst
Een geheimhoudingsovereenkomst wordt ook wel geheimhoudingsverklaring of Non Disclosure Agreement (NDA) genoemd). Dit kan u best afsluiten als u verkoper bent bij een bedrijfsovername en u de identiteit van uw bedrijf vrijgeeft aan een potentiële overnemer zodat deze u een voorstel kan doen. Sluit u deze overeenkomst niet af, dan kan een concurrent of derde partij er met waardevolle informatie over uw bedrijf vandoor gaan.
Type document
Modèle de document

27/10/2015

Document
Elementen voor een handvest tussen familiale aandeelhouders
Een handvest tussen familiale aandeelhouders is een schriftelijk document dat de spelregels bevat (zowel de rechten als de plichten) van de familie tegenover het familiebedrijf. Het is een instrument van “goed bestuur” dat heel wat conflicten kan vermijden Zeker aan de vooravond van de bedrijfsopvolging door de volgende generatie, is het familiecharter een zeer nuttige planningstool.
Type document
Check-list
Lees alle artikels over
Aandeelhoudersovereenkomst

27/10/2015

Document
Checklist: aandeelhoudersovereenkomst
Een aandeelhoudersovereenkomst is vaak noodzakelijk om later situaties te vermijden die niet of niet helder in de statuten of de wet zijn geregeld, waardoor er geen duidelijkheid is over de rechten en plichten van aandeelhouders. Deze overeenkomst wordt apart van de statuten gemaakt. In dit document krijgt u een overzicht van de punten die u dient te verduidelijken...
Type document
Check-list
Lees alle artikels over
diagnose van de onderneming

27/10/2015

Document
Checklist: de diagnose van de onderneming
Om tot een succesvolle bedrijfsoverdracht te komen, is een goede bedrijfsdiagnose ontontbeerlijk. Hier vindt u een checklist met 40 punten. Bekijk elk punt vanuit het standpunt van de cedent en de overnemer en kies een van de vier antwoordsuggesties. Vergelijk daarna de antwoorden die u gaf als cedent en als overnemer. De punten waarvoor uw antwoorden van elkaar afwijken, geven de thema's aan waarover in alle rust moet worden gepraat.
Type document
Publication
Lees alle artikels over
FinancieringWaarborgbankkrediet

04/06/2015

Document
Financiële producten beschikbaar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
De financiële producten in deze lijst zijn toegankelijk voor Brusselse ondernemers. Voor wat de producten van overheidsinstellingen betreft, wordt er doorgelinkt naar de website waar alle productinfo staat. Voor wat de bankproducten betreft, krijgt u zeer gedetailleerde info in een productfiche (PDF): beschrijving, wat wordt gefinancierd, wie kan ervan genieten, wat zijn de kosten, welke zijn de gunningscritera en voorwaarden, welke waarborg dient gegeven te worden enz... Alle fiches zijn volgens eenzelfde structuur opgesteld wat u toelaat om de verschillende producten onderling makkelijk te vergelijken.
Type document
Publication
Lees alle artikels over
je eigen zaak startenwerkzoekende

26/11/2013

Document
Op zoek naar een baan? Waarom niet je eigen zaak starten?
Bent u werkzoekende ? Heeft u een project en wil u uw eigen bedrijf opstarten? Of wil u liever eigen baas zijn en een zelfstandige activiteit beginnen? Dan is deze gids ideaal voor u ! U krijgt er talrijke tips & tricks om uw eigen job te creëren. De gids werd opgesteld door 1819, met de medewerking van Actiris en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Document
Zin om uw onderneming op te starten ? Denk aan alles!
Als u een eigen bedrijf gaat beginnen komt er veel op u af. Waar moet u als starter allemaal op letten ? Een checklist van de essentiële vragen die u zich dient te stellen.. En met 1819 vindt u ook de antwoorden.
Type document
Modèle de document
Lees alle artikels over
ContractFranchisé

14/02/2013

Document
De franchiseovereenkomst (distributiefranchise)
Bij franchising opent u een eigen vestiging binnen een bestaande keten. U maakt tegen een vergoeding gebruik van een bestaande naam, inrichting en formule. Hoeveel vrijheid u daarbij heeft, verschilt per formule. Voorbeeld van een franchiseovereenkomst.
Type document
Modèle de document
Lees alle artikels over
Vertrouwelijkheidovereenkomst

22/11/2012

Document
Vertrouwelijkheidsovereenkomst
Deze overeenkomst is een voorbeeld, opgesteld in algemene termen. Het laat u toe (gevoelige) gegevens van uw onderneming te beschermen, bijvoorbeeld in het kader van consultancy- of dienstencontracten.
Type document
Publication
Lees alle artikels over
impulse.brusselsStarten

11/06/2012

Document
Startersgids
De startersgids, uitgeven door het BAO, geeft u alle informatie die u nodig hebt voor de opstart van een zaak. De belangrijkste fasen van een project komen aan bod.
Type document
Publication

11/06/2012

Document
Een innoverend project? Start het op in Brussel! !
Waar zijn jonge innoverende onderneming vestigen? Ontdek welke huisvesting en begeleiding de incubators u kunnen bieden, alsook de diensten van de belangrijkste organisaties die tot het succes van uw bedrijfsproject kunnen bijdragen.
Type document
Check-list

24/02/2012

Document
Checklist voor het opstellen van een business plan
Zeer volledige checklist, afkomstig uit het boek "Réussir son projet d'entreprise", gepubliceerd door uitgeverij Labor en geschreven door Jean-Claude Ettinger (professor aan de Solvay Business School) en Olivier Witmeur (financieel directeur en professor business planning).

Heeft u een vraag ?

info@1819.brussels
Bel 1819*

Van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 13u en dinsdag van 17u tot 19u30.

*Dienst gratis behalve kost oproep: vast nationaal tarief

Meer weten ?

Abonneer u op onze nieuwbrief

  • Tweewekelijks
  • Gratis
  • Meer dan 22000 abonnees