24/05/2016

Investeringsaftrek: percentages 2016

investeringsaftrek

Investeringen die aan bepaalde voorwaarden voldoen geven recht op een vrijstelling van een deel van de winst.

Een onderneming, die bij de oprichting of uitbreiding een investering uitvoert, kan onder bepaalde voorwaarden "een investeringsaftrek" bekomen. Via deze incentive kunnen ondernemingen hun belastbare winst verminderen met een bepaald percentage van de waarde van de investering. Bovendien wordt de investeringsaftrek toegepast bovenop de afschrijving van de investering.

De percentages van de investeringsaftrek worden jaarlijks gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Voor aanslagjaar 2017 (inkomsten 2016) gelden de volgende percentages :

1. Natuurlijke personen

 • 13,5 % voor digitale investeringen, octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen, rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen, oplaadstations voor elektrische voertuigen

 • 20,5 % voor investeringen in beveiliging

 • voor andere investeringen :

  • gedaan tot 31 december 2015 : 3,5 %
  • gedaan vanaf 1 januari 2016 : 8 %

2. Vennootschappen

 • 13,5 % voor octrooien (*),milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling (*), energiebesparende investeringen, rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen

 • 3 % voor investeringen ter bevordering van het hergebruik van verpakkingen van dranken en nijverheidsproducten

 • 20,5 % voor kleine vennootschappen die investeren in beveiliging

 • 13,5 % voor digitale investeringen door kleine vennootschappen

 • 4 % voor bepaalde investeringen gedaan in 2014 of 2015 door kleine vennootschappen die geen gebruik maken van de notionele intrestaftrek

 • 8 % voor bepaalde investeringen gedaan vanaf 1 januari 2016 door kleine vennootschappen die geen gebruik maken van de notionele intrestaftrek

 • 30 % voor investeringen in zeeschepen

Gespreide aftrek

In principe wordt de investeringsaftrek eenmalig toegepast. Natuurlijke personen kunnen voor een gespreide investeringsaftrek opteren. In dat geval wordt de aftrek bepaald op 10,5 % van de afschrijving. Voorwaarde is dat de onderneming minder dan 20 werknemers tewerkstelt. Voor milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling mag de gespreide aftrek ook worden toegepast door ondernemingen (*) die 20 of meer werknemers tewerkstellen. Deze vermindering bedraagt 20,5 % van de afschrijving.

(*) Behoudens indien door de vennootschap wordt gekozen voor het “belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling”

 

Bron: Belgisch Staatsblad, Bericht in verband met de investeringsaftrek.

Auteur/Organisatie: 
impulse.brussels - Kris Thesin

Meer weten ?

Abonneer u op onze nieuwbrief

 • Tweewekelijks
 • Gratis
 • Meer dan 22000 abonnees