Thema

Soorten nieuws

Nieuwe zuurstof voor Brusselse horeca
25/07/2016

Brusselse hotels, restaurant- en caféhouders krijgen opnieuw steun van het Gewest.

Een aanvullend pensioen voortaan mogelijk voor de zelfstandigen – fysieke personen
26/07/2016

De Ministerraad heeft het voorontwerp van wet goedgekeurd dat de mogelijkheid biedt aan de zelfstandigen – fysieke personen, meewerkende echtgenoten en meewerkende zelfstandigen...

De regering keurt de oprichting goed van een “overbruggingsrecht” dat zelfstandigen zal toelaten hun activiteit stop te zetten om economische redenen
25/07/2016

Het overbruggingsrecht geeft zelfstandigen een sociaal vangnet als ze in moeilijkheden verkeren.

Modernisering van de erkenningsvoorwaarden van coöperatieve vennootschappen en de invoering van een erkenning van onbepaalde duur
23/07/2016

Door het koninklijk besluit van 4 mei 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de nationale...

Afstandsverkopen: Frankrijk verlaagt de drempel van 100.000 naar 35.000 euro
23/07/2016

Frankrijk wil hiermee de concurrentie aanpakken van lagere btw-tarieven van buurlanden zoals Luxemburg en Duitsland...

Nieuwe verplichtingen voor transport in Frankrijk sinds 1 juli
18/07/2016

De nieuwe verplichtingen treffen ook de Belgische ondernemingen. Wat is er voortaan verplicht?

Record aantal kredieten toekend aan ondernemingen
15/07/2016

De Belgische banken gaven nooit méér krediet aan Belgische ondernemingen, blijkt uit cijfers van bankenfederatie Febelfin.

Binnenkort gepensioneerd als zelfstandige? Doe tijdig uw aanvraag om bijdragen te besparen!
15/07/2016

Gaat u met pensioen en stopt u als zelfstandige? Dan kan u vragen om na uw pensionering geen regularisaties meer te betalen. Zo kan u een belangrijke som geld besparen

Europese richtlijn Cyberveiligheid: impact voor bedrijven
15/07/2016

Deze nieuwe richtlijn, die in principe in België van toepassing zal zijn vanaf mei 2018, bevat nieuwe verplichtingen rond cyberveiligheid voor zowel de lidstaten zelf als voor...

Brusselse toeristische logies: limietdatum op 23/07/2016
14/07/2016

De exploitanten die vóór 24/04/2016 een logies uitbaatten dat niet erkend is door de Vlaamse Gemeenschap of door de Franse Gemeenschapscommissie, hebben nog tijd tot 23/07/2016 om...

Een volwaardig statuut voor de student-ondernemer
12/07/2016

De Ministerraad heeft de oprichting goedgekeurd van het statuut van student-ondernemer. De inwerkingtreding is voorzien is voor 1 januari 2017.

Deeleconomie: de wet is er!
08/07/2016

Het fiscale luik van de programmawet van 1 juli 2016 voert een nieuw fiscaal stelsel in voor bepaalde inkomsten die voortvloeien uit de deeleconomie.

Tax shelter uitgebreid tot podiumkunsten
07/07/2016

De federale ministerraad keurde onlangs een voorontwerp van wet goed over de vrijstelling van inkomsten die worden geïnvesteerd in een raamovereenkomst voor de productie van een...

Small Business Act: 77 concrete maatregelen voor KMO's en zelfstandigen
06/07/2016

Adopté le 30 juin dernier, ce plan d’actions à 360° traduit en 77 mesures concrètes la politique pro-PME portée par le Gouvernement bruxellois au travers de la « stratégie 2025 ».

De bijdrage van jonge bedrijven tot de werkgelegenheid en de productiviteit in België
05/07/2016

Het Federaal Planbureau vergelijkt tussen verschillende landen de dynamiek van de werkgelegenheid en de productiviteit binnen bedrijfstakken

De BREXIT en de Brusselse bedrijven : vragen?
04/07/2016

Brussel Invest & Export heeft een helpdesk opgericht waar Brusselse bedrijven terecht kunnen met hun vragen over de gevolgen van de Brexit

Exportcompetentie nodig in uw bedrijf ?
04/07/2016

Kunt u extra hulp gebruiken bij uw marktstudies, uw prospectieopdrachten of uw administratieve werk met betrekking tot internationale handel?

Studentenarbeid vanaf 2017: tijdelijk geen reservering in dimona
04/07/2016

In afwachting van een nieuwe dimona-toepassing wordt de reservering van studentenarbeid, gepland vanaf 2017, geblokkeerd.

Vier projecten krijgen 416.000 euro om jongeren warm te maken voor ondernemerschap
30/06/2016

De Brusselse regering heeft donderdag groen licht gegeven om 415.920 euro subsidies te geven aan vier projecten die jongeren moeten sensibiliseren voor het ondernemerschap.

Elektronische ecocheques nu ook mogelijk voor uitzendkrachten
30/06/2016

De uitzendsector heeft nu een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten die toelaat om ook aan de uitzendkrachten binnen uw onderneming ecocheques op elektronische wijze toe te...

Meer weten ?

Abonneer u op onze nieuwbrief

  • Tweewekelijks
  • Gratis
  • Meer dan 22000 abonnees