Thema

Soorten nieuws

Nieuws
Geef uw ideeën om Brussel te verbeteren op het platform www.betterfor.brussels
23/08/2016

KBC Brussels lanceert het platform www.betterfor.brussels en vraagt iedereen die van Brussel houdt of er woont om ideeën in te sturen omtrent mobiliteit, woongelegenheid en...

Nieuws
Nood aan export coaching?
18/08/2016

De kandidaatstellingen voor de najaarssessie van het Brussels Exporters Starters Program zijn geopend.

Nieuws
Wil u een hackathon organiseren? Ontdek dan onze projectoproep !
18/08/2016

Organiseer deze herfst een hackathon in Brussel ! Schrijf in op de projectoproep voor 15/09/2016 !

Nieuws
Bereid u voor op de week van de mobiliteit !
17/08/2016

De Week van de Mobiliteit is een uitnodiging aan iedereen om milieuvriendelijke verplaatsingen positief in de kijker te zetten. U kan uw actie registreren en materiaal bestellen...

Nieuws
Gelijkschakeling van de minimumpensioenen voor zelfstandigen en loontrekkenden
17/08/2016

Vanaf van 1 augustus 2016, zijn de minimumpensioenen voor zelfstandigen en loontrekkenden gelijkgeschakeld.

Nieuws
Zin in uw pop-up store in in het voetgangersgebied van Jourdan ?
05/08/2016

De 2de editie van de wedstrijd "pop-store" werd officieel aangekondigd begin augustus ! Wil u mee doen?

Nieuws
SE’nSE, een zaaikapitaalfonds voor duurzame en milieugerichte bedrijven
05/08/2016

Dit nieuwe fonds wil ondernemers ondersteunen die duurzame activiteiten opstarten en ontwikkelen.

Nieuws
Hervorming van de tewerkstellingsmaatregelen : 216 miljoen voor de Brusselaars
29/07/2016

De Brusselse regering heeft op donderdag 14 juli de hervorming van de tewerkstellingsmaatregelen goedgekeurd, een van de prioritaire doelstellingen van de Strategie 2025...

Nieuws
Nieuwe zuurstof voor Brusselse horeca
25/07/2016

Brusselse hotels, restaurant- en caféhouders krijgen opnieuw steun van het Gewest.

Nieuws
Een aanvullend pensioen voortaan mogelijk voor de zelfstandigen – fysieke personen
26/07/2016

De Ministerraad heeft het voorontwerp van wet goedgekeurd dat de mogelijkheid biedt aan de zelfstandigen – fysieke personen, meewerkende echtgenoten en meewerkende zelfstandigen...

Nieuws
De regering keurt de oprichting goed van een “overbruggingsrecht” dat zelfstandigen zal toelaten hun activiteit stop te zetten om economische redenen
25/07/2016

Het overbruggingsrecht geeft zelfstandigen een sociaal vangnet als ze in moeilijkheden verkeren.

Nieuws
Modernisering van de erkenningsvoorwaarden van coöperatieve vennootschappen en de invoering van een erkenning van onbepaalde duur
23/07/2016

Door het koninklijk besluit van 4 mei 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de nationale...

Nieuws
Afstandsverkopen: Frankrijk verlaagt de drempel van 100.000 naar 35.000 euro
23/07/2016

Frankrijk wil hiermee de concurrentie aanpakken van lagere btw-tarieven van buurlanden zoals Luxemburg en Duitsland...

Nieuws
Nieuwe verplichtingen voor transport in Frankrijk sinds 1 juli
18/07/2016

De nieuwe verplichtingen treffen ook de Belgische ondernemingen. Wat is er voortaan verplicht?

Nieuws
Record aantal kredieten toekend aan ondernemingen
15/07/2016

De Belgische banken gaven nooit méér krediet aan Belgische ondernemingen, blijkt uit cijfers van bankenfederatie Febelfin.

Nieuws
Binnenkort gepensioneerd als zelfstandige? Doe tijdig uw aanvraag om bijdragen te besparen!
15/07/2016

Gaat u met pensioen en stopt u als zelfstandige? Dan kan u vragen om na uw pensionering geen regularisaties meer te betalen. Zo kan u een belangrijke som geld besparen

Nieuws
Europese richtlijn Cyberveiligheid: impact voor bedrijven
15/07/2016

Deze nieuwe richtlijn, die in principe in België van toepassing zal zijn vanaf mei 2018, bevat nieuwe verplichtingen rond cyberveiligheid voor zowel de lidstaten zelf als voor...

Nieuws
Een volwaardig statuut voor de student-ondernemer
12/07/2016

De Ministerraad heeft de oprichting goedgekeurd van het statuut van student-ondernemer. De inwerkingtreding is voorzien is voor 1 januari 2017.

Nieuws
Deeleconomie: de wet is er!
08/07/2016

Het fiscale luik van de programmawet van 1 juli 2016 voert een nieuw fiscaal stelsel in voor bepaalde inkomsten die voortvloeien uit de deeleconomie.

Nieuws
Tax shelter uitgebreid tot podiumkunsten
07/07/2016

De federale ministerraad keurde onlangs een voorontwerp van wet goed over de vrijstelling van inkomsten die worden geïnvesteerd in een raamovereenkomst voor de productie van een...

Meer weten ?

Abonneer u op onze nieuwbrief

  • Tweewekelijks
  • Gratis
  • Meer dan 22000 abonnees