Arbeidsovereenkomst voor duidelijk omschreven werk

In deze arbeidsovereenkomst is niet de precieze duurtijd (bijvoorbeeld werken voor tien maanden), maar wel het uit te voeren werk nauwkeurig omschreven (bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst als acteur in een bepaalde film waarbij een tijdsschema wordt gehanteerd, het sorteren van fruit bij de oogst in een landbouwbedrijf, het opstellen van een jaarboek ...). Zo hebben beide partijen eveneens van bij de aanvang een idee over de duurtijd van de overeenkomst.

De werknemer moet op het tijdstip van de indiensttreding door de nauwkeurige omschrijving van het overeengekomen werk in staat zijn met betrekkelijke zekerheid de omvang en de duurtijd ervan in te schatten.

Zoals bij de arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd moet de arbeidsovereenkomst voor een duidelijk omschreven werk schriftelijk worden opgesteld, uiterlijk op het tijdstip waarop de werknemer in dienst treedt.

Deze arbeidsovereenkomst eindigt automatisch zonder dat een ingreep van één van beide partijen vereist is, doch door de voltooiing van het overeengekomen werk.

Pro en contra

De voordelen van deze overeenkomst zijn:

  • Geen opzegging nodig. Eindigt automatisch op het in de overeenkomst voorziene einde
  • Geen onverwachte verlengingen van de opzeggingstermijn

De nadelen zijn:

  • Geen voortijdige opzegging mogelijk, enkel verbreking
  • Voortijdige beëindiging enkel mogelijk mits betaling van een verbrekingsvergoeding ten belope van het nog te lopen gedeelte van de overeenkomst
  • Geen opeenvolging van overeenkomsten mogelijk tenzij onder strikte voorwaarden
  • Bij voortzetting van de arbeid na de voorziene duur, ontstaat automatisch een overeenkomst van onbepaalde duur.

Geüpdated op 28/07/2017

(Toekomstig) ondernemer ?
Vragen ?

info@1819.brussels
bel 1819

Ma-Vr van 08:30 tot 13:00
en Di van 17:00 tot 19:30

Dienst gratis behalve kost van lokale oproep

infopoint 1819

Ma-Vr van 13:00 tot 17:00

Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel

Meer weten ?

Abonneer u op onze nieuwbrief

  • Tweewekelijks
  • Gratis
  • Meer dan 22000 abonnees

Follow us