Avant d'écrire: faire une étude de marché

Het marktonderzoek

Een marktonderzoek is een onmisbare fase in het oprichtingsproces van een onderneming. Het dwingt de ondernemer na te denken, afstand te nemen en zijn project in vogelperspectief te bekijken.Plus

En savoir plus?

Abonnez-vous à notre newsletter

  • Bimensuelle
  • Gratuite
  • Plus de 22 000 abonnés